Heeft men wel procesbegeleiders nodig?

admin

Heeft men wel procesbegeleiders nodig?

“Dat lukt toch allemaal vanzelf wel!” Vaak vergeten medewerkers dat het werkproces complexer verloopt dan men normaal gesproken verwacht. Er gebeuren ongelukken, rechtszaken, medewerkers verlaten of benaderen het bedrijf en in sommige gevallen blijft er werk over dat nooit meer wordt opgepakt. Voor dit soort problemen is er ooit een belangrijk beroep ontstaan om de complexiteit van de werkprocessen op te vangen: een procesbegeleider.

Wat doet een procesbegeleider?

Net als elk andere beroep kent de functie van procesbegeleider een enorme takenpakket met veel moeilijke uitdagingen. De reden waarom de taken lastig kunnen zijn is omdat er vaak in processen verschillende belangen en beelden zijn. Hierdoor ontstaat er een mogelijkheid tot het vastlopen van processen, waardoor men belemmerd wordt om stapsgewijs vooruit te komen. Bij dit soort belemmeringen is het inschakelen van een procesbegeleider daarom zeer handig om de boel weer op orde en draaiende te krijgen. Deze actor komt als een neutrale partij aan de onderhandelingstafel aanschuiven om een belangeloze perspectief te bieden aan het proces. Zijn of haar neutrale blik kan een concretere beeld schetsen van de huidige stand van zaken in een casus en daarmee toewerken naar een meer gewenste situatie. Deze professional zorgt ervoor dat alle perspectieven aan de onderhandelingstafel genoeg ruimte krijgen om het proces weer op gang te krijgen. Hiermee kan de begeleider ervoor kiezen om de dynamiek tussen alle actoren te bespreken en te verbeteren. De bespreekbaarheid zal wat hoger liggen omdat deze actor fungeert als een neutrale buitenstaander die de problemen komt oplossen.

Wat is het doel van een procesbegeleider?

Logischerwijs wilt een begeleider dat zijn begeleiding niet meer nodig is. Dat klinkt misschien tegenstrijdig voor het behoud van zijn of haar beroep, maar dit is wel het moment dat het proces succesvol op gang is gekomen. De deelnemers van het proces worden, na implementaties en afspraken van de begeleider, zelf in staat om zowel qua interacties en inhoud het met elkaar te kunnen vinden. Dit wordt bereikt door het vertrouwen terug te brengen bij deze groepen zodat zij de perspectieven kunnen zien en begrijpen van de andere partijen. Dan is het natuurlijk de vraag: Hoe wek je meer vertrouwen op bij de actoren om te gaan samenwerken?

Voorbeeld technieken van een procesbegeleider

Het eerste voorbeeld van een techniek die procesbegeleider kan toepassen, is om systemisch te modelleren, wat Adinterim-wbo.nl doet. Het doel hiervan is om medewerkers of partijen uit zichzelf te laten ontwikkelen door inzicht te krijgen van hun eigen werkwijzen en systemen. Hierbij wordt er bijvoorbeeld gekeken naar hoe het werkproces verloopt en hoe werknemers omgaan met de werkdruk. Het gewenste resultaat van deze techniek is om verandering van binnenuit de organisatie of netwerk te bevorderen, zodat er ook behoefte is om te veranderen.
Een tweede techniek van een procesbegeleider kan zijn om de communicatie tussen actoren zuiverder te maken. Dit betekent dat de wensen van werkers, de perspectieven van partijen of ervaringen beter worden verhelderd onderling. Dit kan overzichtelijk gemaakt worden door het in kaart te brengen van alle eerdergenoemde stukken voor alle partijen en hiermee hopelijk concessies te doen.