Tag: schrijven

  • En dan nu wat life-sucking tekstuele dooddoeners

    En dan nu wat life-sucking tekstuele dooddoeners

    Wat doe je met een koning? Zet je hem op een waardige troon of geef je Zijne Koninklijke Hoogheid een kamer ter grootte van een bezemkast? Content is king. Een welbekende uitspraak. En als content koning is, dan dient de content koninklijk te zijn. Correct, volledig en vrij van clich├ęs. Welke content geschikt is, verschilt per […]