Crowdfunding: kansen in crisistijd!

admin

Crowdfunding: kansen in crisistijd!

Je kunt geen vakblad meer openslaan zonder dat het woord ‘crisis’ je om de oren slaat. Voel je jezelf niet aangetrokken tot de negatieve teneur en behoor je tot de groep creatieve mensen die juist kansen ziet? Dan spreekt het idee van crowdfunding je ongetwijfeld aan.

Crowdfunding is een originele manier om financiering te vinden voor je project. Het idee van crowdfunding bestaat al langer maar sinds de doorsnee investeerder het vaak laat afweten en de banken de duimschroeven hebben aangedraaid, is de populariteit ervan explosief gestegen.

Bij crowdfunding ga je niet op zoek naar die ene investeerder waar alles van af hangt maar leg je de financiering van je project bij een collectief. Dit collectief bestaat bij crowdfunding bijvoorbeeld uit ondernemers of enthousiaste volgers die jouw initiatief waarderen en die een bescheiden bijdrage willen leveren.

Crowdfunding: drie vliegen in één klap

Eén van de grootste crowdfunding platforms is Kickstarter, waar een creatief project gekoppeld wordt aan een publiek dat dit project graag verwezenlijkt wil zien. De typische Kickstarter-investeerder is een filmfreak of een cultuurliefhebber die een bepaald project een warm hart toedraagt, zich graag betrokken voelt en de ontwikkelingen actief volgt.

En hieruit blijkt ook waar de kracht van crowdfunding ligt: je vindt niet alleen financiering voor je project maar bouwt ook meteen een achterban op. Die achterban speelt een rol bij de financiering, de realisatie en uiteindelijk bij het aan de man brengen van jouw project. In de wereld van crowdfunding worden deze betrokkenen ook wel ‘presumers’ genoemd.

Presumers gedragen zich anders dan de traditionele investeerder. Waar je bij die ene belangrijke investeerder doorgaans continu verantwoording af moet leggen en die investeerder vaak ook een flinke vinger in de pap wil hebben, is het bij presumers vooral belangrijk dat je ze motiveert. Het voordeel is dat de crowdfunding-investeerder vaak al blij is met bijvoorbeeld een vermelding, een korting of een bescheiden invloed op het project.

Crowdfunding: iets voor jouw project?

Crowdfunding is erg populair in het culturele veld maar ook voor commerciëlere projecten wordt steeds vaker uitgeweken naar crowdfunding om financiering te vinden. Wil je zelf een project opstarten maar zul je voor financiering buiten de geijkte paden moeten zoeken? Dan kan crowdfunding wel eens dé oplossing zijn.

Kan crowdfunding jou aan de benodigde financiering helpen? En welke paden moet je bewandelen om een effectieve crowdfunding campagne voor jouw project op te zetten? Misschien kan ik je helpen met het beantwoorden van deze vragen. Mail mij gerust.