5 zaken waar je rekening mee moet houden bij een fusie of overname

admin

5 zaken waar je rekening mee moet houden bij een fusie of overname

Het ondernemerslandschap wijzigt voortdurend. Waar sommige bedrijven het moeilijk hebben, kan een fusie of een overname redding bieden. Stuk voor stuk gaat het echter om tijdrovende en complexe processen waarbij zowel de risico’s als de belangen niet te miskennen zijn. Een goede voorbereiding is cruciaal. Volgende vijf zaken mag je daarbij niet uit het oog verliezen.

Start met een goede voorbereiding

Hoewel het wellicht een open deur is, staat of valt alles met een goede voorbereiding. De huidige en de nieuwe onderneming door en door kennen, is dan ook een eerste belangrijke stap. Bovendien moet alles ook kaderen binnen een bredere strategie waarbij aandacht is voor verschillende domeinen, gaande van de financiën tot de personeelszaken.

Opgelet bij personeel

Bij een fusie of een overname gaan ook alle rechten en verplichtingen over. Dat heeft ook voor het personeel verregaande gevolgen. Zo behouden zij hun dienstjaren en arbeidsvoorwaarden, zelfs wanneer het ging om een mondelinge overeenkomst. Anderzijds bestaan er heel wat uitzonderingen, bijvoorbeeld voor de pensioenregelingen. Zo zal je als overnemer die verplicht deelneemt in een bedrijfstakpensioenfonds, die regeling ook op de overgenomen werknemers mogen toepassen. Bovendien kunnen werknemers niet gedwongen worden om bij de overnemer in dienst te treden. Wil je echter zelf een werknemer ontslaan? Dan moeten de normale ontslagregels gevolgd worden. Eventueel kan je wel bedrijfseconomische redenen inroepen.

Kies voor een due dilligence onderzoek

Als overnemer is het belangrijk om inzicht te krijgen in de verplichtingen die verbonden zijn aan de vroegere onderneming. Een due dilligence onderzoek zal de situatie moeten uitklaren en voorkomt onaangename verrassingen. Zo kunnen er nog juridische zaken lopen of kan een personeelslid nog een ontslagvergoeding vorderen door een foutief gevolgde procedure. Het onderzoek moet die risico’s aan het licht brengen. Er bestaan ten slotte verschillende kantoren die zo’n onderzoek kunnen verrichten, vaak met eigen specialisaties. Voor een fusie of overname in de gezondheidszorg zullen we bijvoorbeeld kiezen voor Q-Concepts, terwijl je voor de agrarische sector vast een ander kantoor vinden zal.

Breng alle factoren in kaart

Lang niet alleen de financiën spelen een rol bij de overname of fusie. Zo moeten de verschillende productieprocessen eenvoudig afgestemd kunnen worden of moeten bepaalde strategieën ook financieel interessant kunnen worden omgezet. Wat dacht je ten slotte van de cultuurverschillen tussen de nieuwe en oude medewerkers? Misschien moet wel een nieuw pand gezocht worden? Het dossier is pas echt in orde als je op dergelijke zaken voorbereid bent.

Kies voor transparantie

Hoe dan ook zullen stress en kopzorgen al snel realiteit worden, ook bij de medewerkers. Kies daarom voor voldoende transparantie. Alles via advocaten en adviseurs laten verlopen, is geen goede zaak. Neem gewoon plaats in de directie, zorg voor intermenselijk contact en informeer het personeel tijdig over de nakende veranderingen. Zij hoeven toch niet de wind eronder te hebben?