Bedrijfsafval: wat doe je ermee?

admin

Bedrijfsafval: wat doe je ermee?

Als ondernemer krijg je vrijwel altijd te maken met bedrijfsafval. De hoeveelheid bedrijfsafval is vaak groter dan de hoeveelheid ‘gewoon’ afval. In Nederland is het grootste gedeelte van de afvalberg zelfs afkomstig uit het bedrijfsleven. Om de afvoer van bedrijfsafval in goede banen te leiden, heeft de overheid hier een aantal regels en richtlijnen voor opgesteld.

Inzamelen

Als bedrijf heb je volgens de overheid de verplichting om je eigen bedrijfsafval in te zamelen. Dit werkt dus anders dan bij huishoudens; daar is de gemeente verplicht om het afval op te halen. Bedrijven dragen hier echter zelf de verantwoordelijkheid voor. Dit geldt voor het inzamelen, maar ook voor het eventuele scheiden en afvoeren. Bedrijven hoeven dit niet per se zelf te doen; ze mogen het ook uitbesteden. Er zijn verschillende bedrijven die gespecialiseerd zijn in het afvoeren van bedrijfsafval, denk bijvoorbeeld aan MKB-afval, dat zich vooral richt op bedrijfsafval van bedrijven in het MKB.

Je kunt ook een overeenkomst aangaan met een ander bedrijf. Controleer wel altijd of de inzamelaar van je keuze is opgenomen in de VIHB-lijst. Dit is een lijst met erkende inzamelaars, die de afvalstoffen weer naar erkende verwerkers doorzetten. Daarnaast is het mogelijk om een overeenkomst af te sluiten met de gemeente. Hiervoor moet uiteraard wel extra betaald worden.

Scheiden van afval

Ook voor het scheiden van afval zijn regels van toepassing. Veel bedrijven hebben voor hun afvalproductie een vergunning. Daarin staat opgenomen welke afvalstoffen gescheiden moeten worden aangeleverd. Als je geen vergunning hebt, dan is het raadzaam om het Activiteitenbesluit erop na te slaan. Daarin staan de regels voor alle overige vormen van bedrijfsafval. Het is in elk geval verstandig om huishoudelijk en bedrijfsafval zoveel mogelijk gescheiden te houden; de overheid streeft er zelfs naar om in 2020 maar liefst 75%  van dat afval volledig gescheiden te hebben.

Recyclen

Hoewel er voor het recyclen van afval nog geen specifieke regels vanuit de overheid zijn opgesteld, worden deze waarschijnlijk wel binnenkort geïntroduceerd. Daarom kan het handig zijn om de processen binnen het bedrijf daar al vast op in te stellen. Papier, plastic en bepaalde metalen kunnen bijvoorbeeld eenvoudig gerecycled worden. Ook glas is een materiaal dat gemakkelijk weer opnieuw gebruikt kan worden. Door het afval al binnen het bedrijf te scheiden, werk je mee aan een gevoel van milieubewustzijn onder de werknemers, maar ben je ook vast voorbereid op maatregelen van de overheid.

Kosten

Afval afvoeren kost geld. Er zijn verschillende manieren om hier wat op te besparen. Zo kun je bijvoorbeeld een contract aangaan met een inzamelaar van bedrijfsafval of een gemeente. Een contractbasis levert vaak een aantrekkelijke korting op. Daarnaast kan het scheiden van afval er ook voor zorgen dat de totale hoeveelheid af te voeren afval weer kleiner wordt. Ook dit kan leiden tot aanzienlijke besparingen.