Bedrijfshulpverlening organiseren

admin

Bedrijfshulpverlening organiseren

Bij ieder bedrijf kunnen zich calamiteiten voordoen, hoe goed de BHV en de rest van de organisatie ook geregeld is. In Nederland gebeuren er ieder jaar ongeveer 220.000 ongevallen op het werk waarbij letsel of schade het gevolg is. Bedrijfshulpverlening is dan ook noodzakelijk om de gevolgen te beperken, en de veiligheid van de aanwezige personen binnen een bedrijf te verbeteren. De BHV bestaat uit een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E), een BHV plan en de uitvoering ervan.

RI&E

De risico inventarisatie is een lijst met alle mogelijke veiligheids- en gezondheidsrisico’s. Deze is voor iedere organisatie met personeel verplicht. Uit deze risico’s komt een plan voort, het zogenaamde BHV-Plan. Het invullen van een RI&E is gratis en kost je alleen tijd. Wanneer je bedrijf meer dan 25 medewerkers telt, moet deze inventarisatie worden getoetst bij de Arbodienst.

Uit deze inventarisatie komt ook naar voren hoeveel BHV’ers er nodig zijn om de benodigde risico’s uit te voeren. Hierbij moet onder andere rekening worden gehouden met de aard, grootte en ligging van de organisatie. Een andere belangrijk aspect is de aanrijdtijd van de hulpdiensten.

BHV-Plan

In het BHV-plan kan alles worden vastgelegd wat te maken heeft met uw bedrijfshulpverlening. De basisgegevens van het bedrijf, waar uw personeel zijn opleidingen heeft doorlopen en welke opleidingen precies? Daarnaast moet het plan duidelijk zijn bij uw werknemers. Ze dienen te weten hoe er gehandeld moet worden bij een brand of ongeval. Daarom is het goed om het plan op een centrale plaats te bewaren. Er staan namelijk ook in welke aanwezige BHV-materialen er zijn, waar de plattegronden zich bevinden etc. Het is raadzaam dit plan ieder jaar te toetsen op de juistheid en degelijkheid.

Actualiteit van de BHV

In ieder bedrijf vinden er wijzigingen plaats. Er wordt verbouwd of zelfs verhuisd. Daarnaast kan het personeelsbestand aanzienlijk zijn veranderd. Heeft u nog wel alle bhv’ers in huis werken of is iemand naar de buitendienst gegaan? Al dit soort zaken moeten ieder jaar nagekeken worden. Vooral bij grote organisaties zijn deze verschuivingen onmogelijk in de gaten te houden, en kunnen worden nagekeken via verscheidene checklist die bij de arbodienst online staan.

Cursus

Een BHV cursus volgen kan via veel organisaties in Nederland. Het is wel van belang dat je als onderneming duidelijke afspraken maakt met een bedrijf. Zo zijn vervolgtrainingen noodzakelijk om jaarlijks uit te voeren. Wanneer je hier gelijk afspraken over maakt weet je dat je de komende jaar voorzien bent van uitstekend opgeleid BHV-personeel.