Bedrijven zoeken creatieve oplossingen ziekteverzuim

admin

Bedrijven zoeken creatieve oplossingen ziekteverzuim

Steeds meer bedrijven zien een toename in het ziekteverzuim onder werknemers. Met als gevolg torenhoge kosten per zieke werknemer.

Uit een eerder artikel werd duidelijk dat de voorziene en onvoorziene kosten vaak hoger uitvallen dan het bedrijf had verwacht. Niet alleen dient een hoog percentage van het brutoloon doorbetaald te worden over de eerste twee jaren, ook heeft het bedrijf te maken met de kosten voor de bedrijfsarts en de arbeidsdeskundige. Zo kan een bedrijf per dag een bedrag van €250,- kwijt zijn per werknemer, stelt Else Slegers van ArboNed. Daarnaast valt een schakel binnen het productieproces weg, wat dien te te worden opgevangen door een collega of een nieuwe vacature. Verontrustend is dat maar liefst 20 procent van het korte ziekteverzuim een kans van 60 procent heeft om binnen een jaar wederom uit te vallen, aldus Slegers. En vooralsnog lijkt er geen daling zichtbaar in het aantal werknemers, dat bijvoorbeeld vanwege psychische klachten, met ziekteverlof gaat. Zo heeft of had 12 procent van de Nederlandse werknemers te maken gehad met een burn-out, een veel voorkomende reden tot ziekteverzuim.

Bedrijven over de grens zien ook een sterke toename in het ziekteverzuim. Zo is het opgenomen ziekteverlof, vanwege psychische aandoeningen, door Duitse werknemers tussen 2008 en 2011 toegenomen met maar liefst 40 procent. Inmiddels heeft een groot aantal Duitse bedrijven maatregelen getroffen om een groot gedeelte van het ziekteverzuim een halt toe te roepen. Zo worden emails niet meer doorgestuurd naar de werknemers die reeds thuis zijn. Andere bedrijven bieden, in de vorm van vakantie of salaris, compensatie voor het beantwoorden van werkgerelateerde emails en telefoontjes. Jonge Amerikaanse startups voeren een vierdaagse werkweek in, om psychische aandoeningen, zoals burn-outs en depressies, te voorkomen. In Japan wordt de powernap gestimuleerd. Door een kort rustmoment gedurende de werkdag te pakken worden de werkprestaties van werknemers bevorderd. Het wordt door Japanse bedrijven gezien als een kosten effectieve aanpak, die met weinig investeringen leidt tot meer concentratie en energie bij de werknemer.

Niet alleen het bedrijfsleven is zich bewust van de toename van het ziekteverzuim en neemt maatregelen. De overheid is inmiddels begonnen met een voorlichtingscampagne, met als doel gezondheidsproblemen binnen het bedrijfsleven aan te pakken. Volgens de huidige minister Lodewijk Asscher van SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) dienen werkgevers en werknemers oplossingen aan te dragen. Met behulp van de eerder genoemde creatieve keuzes hoeft dit niet een onmogelijke opgave te zijn.