Scheiden en een eigen zaak

admin

Scheiden en een eigen zaak

Als ondernemer heeft u het advies waarschijnlijk wel eens gekregen: houd privé en zakelijk uit elkaar! Natuurlijk een goed advies maar heel vaak lukt dit niet of is het simpelweg onmogelijk. Wat te denken van een onderneming waarin ook uw partner participeert. Dit kon destijds gewoonweg de beste keuze zijn met het oog op commitment en vertrouwen maar bij een echtscheiding levert juist de onderneming in de praktijk de meeste problemen op. Wat te doen met een eigen zaak bij scheiding?

In Nederland scheiden inmiddels zo’n 35.000 mensen per jaar. Het aantal scheidingen lijkt weer toe te nemen als gevolg van de economisch beter tijden. Vaak kinderen en huis het eerst waar rekening mee moet worden gehouden bij een scheiding maar voor ondernemers volgt daarna al heel snel het bedrijf. Het bedrijf moet bij een scheiding namelijk vaak worden verdeeld.

Huwelijkse voorwaarden

Natuurlijk hangt een mogelijke verdeling af van de inrichting van het bedrijf en het huwelijk. Maar bent u in gemeenschap van goederen getrouwd? Dan zal het bedrijf verdeeld moeten worden. Uw partner heeft recht op 50 procent van uw aandeel in de onderneming. Maar dit houdt in dat bij een mogelijk faillissement  de partner ook de schulden op zich neemt. Daarom trouwen veel ondernemers op huwelijkse voorwaarden. Toch is daarmee niet alles opgelost in geval van een scheiding.

In de meeste huwelijkse voorwaarden is een verrekenbeding opgenomen. Daarmee wordt het vermogen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd verdeeld. En opgebouwde waarde van een bedrijf geldt ook al vermogen. En juist hier zit die bittere pil. Velen worden het onderling nooit eens over de waarde van die onderneming. Juridische hulp blijkt dan vaak noodzakelijk, al is het maar mediation van een advocaat.

Bij scheiding en herverdelen onderneming spelen een aantal factoren een rol:

  • De waarde van uw bedrijf
  • De opstelling van de jaarrapporten
  • De daadwerkelijke winst
  • Alimentatie uit de bedrijfswinst

Bij de zakelijke afhandeling van een echtscheiding komt veel kijken. Vaak lukt het beide partners niet tot een goede oplossing te komen wat betreft het verdelen van het zakelijk vermogen. Schakel daarom een gespecialiseerde echtscheidingsadvocaat in om uw bedrijfsbelangen optimaal te behartigen.