Verslaving op de werkvloer

admin

Updated on:

Verslaving op de werkvloer

Een werknemer meldt zich steeds vaker ziek, komt niet op tijd, is terughoudend, reageert gefrustreerd en kan zich moeilijk concentreren. Verslaving komt voor in alle lagen van onze maatschappij. Een afkickkliniek in Nederland is tegenwoordig niet meer weg te denken. Elke werkgever kan dus te maken krijgen met een verslaafde werknemer. Een lastige kwestie. Hoe ga je hier als werkgever nou het beste mee om?

Waarom verslaving een groeiend probleem is in de werkomgeving 

Een verslaving op de werkvloer komt steeds vaker voor. Dat heeft te maken met verschillende factoren en is voor ieder persoon anders. Het toegenomen stressniveau, prestatiedruk, en de beschikbaarheid van verslavende stoffen spelen een grote rol bij de toename van verslavingsproblemen. Bovendien kunnen financiële problemen, relatieproblemen an andere persoonlijke uitdagingen bijdragen aan het ontstaan van een verslaving. Het is lastig om heftige privé situaties niet mee te nemen naar de werkvloer, met als gevolg een verminderde productiviteit en dus minder functioneren.

Verslavingspreventie op de werkvloer

Het ontwikkelen van een duidelijk beleid voor verslavingspreventie op de werkvloer is cruciaal. Voorkomen is immers beter dan genezen. Het beleid moet gericht zijn op het creëren van bewustzijn, het bieden van ondersteuning en het stimuleren van een gezonde werkomgeving. Dit bestaat uit het verstrekken van informatie over verslaving, het trainen van leidinggevenden en medewerkers in het herkennen van verslavingsproblemen en symptomen, het aanbieden van voorlichtingsprogramma’s en het openstellen van protocollen voor interventie en behandeling. 

Het herkennen van tekenen van verslaving bij collega’s

Het is van belang om de tekenen van verslaving bij collega’s te herkennen, zodat er vroegtijd actie kan worden ondernomen. 

Enkele tekenen kunnen zijn:

  • Onregelmatig gedrag 
  • Frequente afwezigheid 
  • Stemmingswisselingen 
  • Snel gefrustreerd en geïrriteerd 
  • Fysieke symptomen zoals bloeddoorlopen ogen of hevig trillende handen.

Het is niet eenvoudig om een verslaving te herkennen en bovendien wil je iemand niet kwetsen door een verkeerde vraag te stellen. Vraag bijvoorbeeld naar de medische omstandigheden van de werknemer en ga niet direct uit van een verslaving.

Hulpbronnen en ondersteuning 

Door werknemers toegang te bieden tot passende hulpbronnen en ondersteuning bevorder je het herstel. Denk hierbij aan een doorverwijzing naar een gespecialiseerde behandeling en counseling tot het aanbieden van steungroepen. Vida Addiction Care is zo’n organisatie die de werknemer daar graag bij wil ondersteunen.

Daarnaast kan het implementeren van een flexibel werkschema en het creëren van een ondersteunend netwerk binnen de organisatie de werknemer helpen.

Begeleiding na behandeling 

Een goede begeleiding na behandeling is een belangrijk aspect van het aanpakken van verslavingsproblemen op de werkvloer. Dit omvat het opstellen van een re-integratieplan, het bieden van continue ondersteuning en monitoring, en het bevorderen van een omgeving waarin werknemers zich gesteund voelen bij hun herstelproces. 

Vida Addiction Care

Het team van Vida Addiction Care bestaat uit deskundigen, bestaande uit psychologen, psychiaters, addiction counselors, ervaringsdeskundigen, verslavingsartsen, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, GZ-psychologen en casemanagers. Hun counselors begrijpen precies wat je doormaakt, omdat zij vaak zelf de ziekte van verslaving hebben overwonnen. Zij zullen je stap voor stap begeleiden om ervoor te zorgen dat je zo snel en zo goed mogelijk behandeld wordt, zodat je weer gezond verder kunt gaan met je leven.

Zij bieden uitstekende nazorg en betrekken ook familie en naasten bij de behandeling om terugval zoveel mogelijk te voorkomen. Je hoeft dit niet alleen te doen! Neem contact op via hun website en start jouw weg naar herstel.