Wat doet een incassobureau nou eigenlijk?

admin

Updated on:

We weten allemaal wat een ‘incasso’ is – misschien heb je zelfs wel eens een vriendelijke herinnering gekregen van een incassobureau om een betaling te voltooien. Hoe werkt het versturen van zo’n incasso precies en wat doet een incassobureau nog meer? We vertellen het je graag, zodat je weet waar je een incassobureau voor in kunt schakelen, bijvoorbeeld als werkgever, als verhuurder of als zzp’er.

Loon vorderen

Een incassobureau kun je inschakelen om achterstallig loon te vorderen van je werkgever. Achterstallig loon is salaris dat niet of niet op tijd (na de eerste van de volgende maand) wordt betaald. Dat kan erg vervelend zijn, want je moet rekeningen kunnen betalen. Door niet of niet op tijd je loon te ontvangen, kun je betalingsachterstanden en schulden krijgen. Dat mag natuurlijk niet de bedoeling zijn. Daarom kun je een incassobureau in Den Bosch inschakelen om je achterstallige salaris te vorderen. Zo kun je het loon waar je recht op hebt met terugwerkende kracht alsnog verkrijgen. We zeggen er wel bij: het is belangrijk om snel actie te ondernemen, omdat er een verjaringstermijn van vijf jaar op zit. 

Achterstallig huur vorderen

Achterstallig huur vorderen kun je het beste laten doen door een advocaat van een erkend incassobureau. Wanneer een huurder niet betaalt, kun je het beste eerst zelf schriftelijk een herinnering sturen. Wie weet is het probleem daarmee direct opgelost. Werkt dit niet, dan stuur je een sommering met ingebrekestelling naar de huurder. Hierin staat een redelijk termijn waarbinnen de huurder de betaling dient te voldoen. Wordt de huur dan nog niet betaald, dan is het slim om over te gaan tot vordering bij de rechter. Een incassobureau kan je gedurende het hele proces bijstaan om de juiste stappen te zetten richting de huurder: van het sturen van een eerste herinnering tot vordering in de rechtbank.

Beslag leggen

Is een handelspartner of andere schuldenaar geld verschuldigd of weigert deze te betalen, dan kun je naar de rechter stappen om beslag te laten leggen op een huis, loon, spullen van waarde of een bankrekening. Let wel: beslaglegging gebeurt niet zomaar en wordt doorgaans ingezet om zeker te weten dat een openstaande vordering daadwerkelijk wordt voldaan. 

Beslag leggen wordt altijd via de rechter gedaan. Deze bepaalt of er direct na toestemming beslag gelegd mag worden (conservatoir) of dat er eerst gewacht moet worden op de uitspraak van de rechter (executoriaal). 

Een goed incassobureau kan je helpen bij het aangaan van de rechtszaak om beslag te laten leggen. Ook kan een incassobureau je helpen bij het verweer tegen beslaglegging. 

Incasso’s sturen naar klanten

We eindigen waarmee we begonnen: incassobureaus staan er vooral om bekend dat ze incasso’s sturen naar klanten die niet betalen. Dit komt handig van pas bij bedrijven of zzp’ers die met onbetaalde facturen zitten. Het inschakelen van een incasso advocaat bij wanbetalers kan een hoop tijd, moeite en stress schelen. Officiële incasso’s zorgen vaak voor een spoedige betaling van de factuur. Bovendien kan een incasso advocaat je bijstaan tijdens een gerechtelijk proces om te krijgen waar je recht op hebt.